top of page

Η σωστή ενημέρωση, η καλή σωματική και ψυχική κατάσταση, όπως και τα προληπτικά μέτρα για το ελάχιστο αποτύπωμα στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον κατά την επίσκεψη μας, είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση μιας πολυήμερης πεζοπορικής διάσχισης στην οροσειρά της Πίνδου.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι το Pindus Trail ολοκληρωμένο; μπορώ να το περπατήσω απ' άκρη σ' άκρη;

Το μονοπάτι της Πίνδου "Pindus Trail" είναι μια σύνθεση διαδρομών ορεινής διάσχισης που αποκαθίσταται σταδιακά, καθώς το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από ξεχασμένα στο χρόνο μονοπάτια. Ορισμένα τμήματα της σύνθεσης, έχουν αποκατασταθεί πλήρως και φέρουν σήμανση Pindus Trail, ενώ στο μήκος της χάραξης συναντούμε σποραδικά τμήματα μονοπατιών σε πρώιμο στάδιο διάνοιξης, όπως και υφιστάμενες διαδρομές με άλλη σήμανση. Πληροφορίες για τα τμήματα που είναι βατά και την κατάσταση της σήμανσης θα βρείτε στο μενού Ημερήσια τμήματα. Στα Νέα αναρτούμε επίσης πληροφορίες για την εξέλιξη του μονοπατιού. 

Που θα βρω διαμονή & εστίαση πάνω ή κοντά στη διαδρομή; πως θα φτάσω εκεί;

Πληροφορίες διαμονής, εστίασης και πρόσβασης θα βρείτε στα Ημερήσια τμήματα. Πληροφορίες διαμονής θα βρείτε επίσης και στον online δυναμικό χάρτη.

Κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να ακολουθώ;

Ως επισκέπτες στη φύση και τους ορεινούς οικισμούς, οφείλουμε να ακολουθούμε όλους τους κανόνες συμπεριφοράς που ορίζει η κοινή λογική αλλά και αυτούς που νομοθέτησε η πολιτεία. Οι πιο βασικοί από αυτούς είναι: 

 • Να συλλέγουμε και να αφήνουμε τα απορρίμματα μας στους κάδους, που συναντούμε εντός των οικισμών.

 • Να μην ανάβουμε φωτιές σε δασικές εκτάσεις.

 • Να μην κατασκηνώνουμε εκτός των ενδεδειγμένων χώρων.

 • Να μην συλλέγουμε είδη σπάνιας χλωρίδας.

 • Να αποφεύγουμε τη συνάντηση με την άγρια πανίδα.

 • Να μην προκαλούμε φθορές σε γεωλογικούς σχηματισμούς.

 • Να μην ρυπαίνουμε τα ρέματα με χημικά σκευάσματα και διατροφικά λύματα.

 • Να μην αφαιρούμε καρπούς από ιδιόκτητα περιβόλια, χωρίς την άδεια του γεωργού.

 • Να ελέγχουμε την κυκλοφορία ζώων συντροφιάς.

 • Να διατηρούμε καθαρούς τους κοινόχρηστους χώρους, που χρησιμοποιούμε.

Υπάρχουν γενικοί κανόνες και οδηγίες ασφάλειας;

Η ασφάλεια είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα στις υπαίθριες δραστηριότητες και πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα.

 • Ελέγχουμε τον καιρό πριν ξεκινήσουμε τη δραστηριότητά.

 • Έχουμε μαζί μας τον απαραίτητο εξοπλισμό και ρουχισμό.

 • Συμπληρώνουμε τα υδροδοχεία μας με μπόλικο νερό.

 • Ενημερώνουμε ένα οικείο πρόσωπο για την περιοχή που σκοπεύουμε να κινηθούμε.

 • Προτιμούμε να μην πεζοπορούμε μόνοι μας.

Πως ακολουθώ τη σήμανση πορείας του Pindus Trail;

Η παράλληλη διαγράμμιση με κόκκινο και κίτρινο χρώμα ακολουθείται ως δείκτης:

Επιλέγουμε την πορεία μας από την πλευρά της κίτρινης λωρίδας και απορρίπτουμε τη διέλευση από την πλευρά της κόκκινης. Αραιά τοποθετημένα και σε κομβικά σημεία της διαδρομής συναντούμε διακριτικά πινακίδια με το πράσινο σήμα του Pindus Trail. Στα βατά τμήματα της διαδρομής, όπου υπάρχει υφιστάμενη επαρκής σήμανση προστίθονται εξίσου διακριτικά πινακίδια του Pindus Trail, προς επιβεβαίωση πορείας και ενισχύεται η παλαιωμένη σήμανση.

Υπάρχουν κανονισμοί στους εθνικούς δρυμούς και εθνικά πάρκα από τα οποία διέρχεται το Pindus Trail;

 Η χάραξη του μονοπατιού διέρχεται από τα όρια τριών εθνικών δρυμών της χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και κανονισμούς συμπεριφοράς, επιτρεπόμενες δραστηριότητες ή περιορισμούς, επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες τους. 

Τι εννοούμε "χάραξη" της διαδρομής;

Χάραξη είναι ο σχεδιασμός της πορείας (όδευση) μιας διαδρομής. Η χάραξη του Pindus Trail αριθμεί περίπου 630χλμ στον κεντρικό της άξονα, ενώ προσθέτει διακλαδώσεις πολλαπλών επιλογών, αυξάνοντας σημαντικά το συνολικό μήκος του σχεδιαζόμενου δικτύου. 

Στο συνολικό σχεδιασμό του δικτύου διάσχισης της οροσειράς, αυτή τη στιγμή εκτός από την πρωτοβουλία της ομάδας, γίνονται ενέργειες από τοπικούς Φορείς για την αποκατάσταση μονοπατιών. Κάποια από αυτά βρίσκονται σε εγγύτητα με τη χάραξη του Pindus Trail, γεγονός που ευνοεί την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον συνέργειας από την τοπική κοινότητα.

Ποια η διαφορά μεταξύ Pindus Trail και Terra Pindus;

Pindus Trail - το Μονοπάτι της Πίνδου είναι η ονομασία του υπό δημιουργία δικτύου διάσχισης της οροσειράς. Η Terra Pindus είναι η ομάδα πολιτών που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, υπό το νομικό πρόσωπο Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης. Αυτή η μορφή είναι συμβατή με τη νομοθεσία και τη συνείδησή μας, για την ολοκλήρωση του μονοπατιού, καθώς διατηρεί κοινωνικό πρόσημο λειτουργώντας στα πλαίσια της αλληλέγγης. Σκοπός της Terra Pindus, δεν είναι το κέρδος αλλά η αντιμετώπιση των εξόδων που απαιτούνται για την αποκατάσταση και συντήρηση των εμβληματικών μονοπατιών που συνθέτουν το Pindus Trail.

Χρειάζομαι ασφάλιση για τις δραστηριότητες μου στο βουνό;

Η παράγραφος πρόκειται να συμπληρωθεί σύντομα.

Θα ήθελα να κάνω οργανωμένη εκδρομή πεζοπορίας στο Pindus Trail. Γίνεται; 

Αυτή τη στιγμή θα βρείτε ανοιχτά ημερήσια τμήματα της διαδρομής στη Βόρεια Πίνδο, στα Αθαμανικά Όρη και στη Ρούμελη, ενώ εξελίσσονται εργασίες διάνοιξης στις άλλες ενότητες. Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε στα Ημερήσια τμήματα ή επικοινωνήστε με την ομάδα πρωτοβουλίας της Terra Pindus.

bottom of page